även om fångsterna minskar radikalt håller yrkesfiskare kvar vid sitt fiske. Det visar en stor internationell forskarstudie. överraskande nog visar studien att fiskare i mer välmående ekonomierna är mindre benägna att överge fisket, trots att de har andra möjligheter till försörjning.