Vetenskapliga tidsskrifter är ofta mycket dyra, och universitetsbiblioteken betalar stora belopp årligen. Nu protesterar forskare mot detta, som man menar motverkar fri spridning av forskningsresultat.