Forskare från bland annat SMHI har studerat framtida scenarier när det gäller döda bottnar i östersjön, och prognosen ser inte bra ut. Klimatförändringarna gör att det krävs ännu större krafttag för att rädda östersjön.