I höstas kom glädjande rapporter om en stor årskull av småtorsk längs västkusten. Det behövs snabba åtgärder för att skydda åtminstone en del av årsklasserna, enligt forskare vid Havsfiskelaboratoriet.