Sverige kan få svårt att driva ett bra miljöarbete till havs framöver, eftersom det saknas forskningsfartyg för flera viktiga myndigheter och organisationer.