I Sölvesborgs samarbetar kommunen med länsstyrelsen om att anlägga tre våtmarker. Tanken är att detta ska leda till att mindre näring läcker ut i östersjön.