SMHI har utvecklat ett förvarningssystem för översvämningar. EU har gett SMHI, tillsammans med motsvarande institut i Slovakien och Holland, i uppdrag att sätta systemet i drift och införa ett verksamt hjälpmedel för Europa.