Många hamnar muddras för att kunna ta emot större fartyg. Ett problem är var man skall göra av de förorenade muddermassorna. Med en ny teknik som tagits fram av Statens geotekniska institut kan muddermassorna renas från gifter.