Tång skulle kunna vara en utmärkt energikälla, men eftersom sockret i tången måste brytas ner innan den kan användas har det hittills inte varit ekonomisk att skörda tång som råvara till biobränsle. En internationell forskargrupp har lyckats manipulera en bakterie så att den gör om energi i tång till etanol.