Nu ska information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster sammanställas. "När en resurs är gratis riskerar den alltid att överutnyttjas. Därför är det viktigt att det blir tydligt vad ekosystemtjänsterna betyder för vår välfärd så att vi kan ta hand om dem bättre" säger miljöminister Lena Ek.