Det har varit flera rekordkalla vintrar de senaste åren, trots att klimatmodellerna förutspår att uppvärmningen ska bli som störst här i norr. Nu presenteras en teori om att det är de allt varmare somrarna som ger upphov till kalla vintrar.