Både abborre och gädda har minskat i vissa kustområden. Det är fortfarande oklart varför. Forskaren Lennart Persson menar att man kan ta hjälp av forskning av samspelet mellan fiskarter i sjöar för att lättare förstå vad som händer vid våra kuster.