Höga halter av det antiinflammatoriska ämnen diklofenak sprids från landets reningsverk till sjöar och vattendrag, och kan återfinnas i abborrar. Detta visar en studie som utförts av Umeå universitet och IVL.