Gamla, övergivna fisknät ligger kvar på bottnarna - och fiskar vidare. Det innebär ett stort lidande för de fiskar som fångas i dessa spöknät.De senaste fyra åren har över 66 000 meter spöknät tagits upp längs våra kuster. Nya nät tillkommer ständigt.