Sett ur ett historiskt perspektiv har människan alltid varit beroende av naturen för sin överlevnad och i vår strävan att ständigt förbättra våra livsvillkor har vi samtidigt haft en stark, och ibland förödande, påverkan på många av jordens ekosystem. Men naturen påverkar i sin tur människor genom sin förmåga att leverera varor och tjänster. För att belysa detta starka dubbelriktade beroende har forskare utvecklat konceptet Socio-Ekologiska System (SES) vilket syftar till att tydliggöra länkar mellan samhället och naturen och visa på hur dessa återkopplingar verkar.