Fångsterna av piggvar och flundra har minskat kraftigt kring Gotland de senaste 20 åren. Under samma period har populationen av gråsäl ökat i Östersjön liksom antalet sälskador på fisk och redskap. SLU Aquas grupp för redskapsutveckling inom Program Sälar och fiske har testat om fiskemetoder som burar och ryssjor kan vara ett sälsäkert och fiskeeffektivt alternativ till det vanliga garnfisket. Fångsterna av flundra och piggvar blev dock små, och burar och ryssjor kan troligen inte ersätta garnfiske efter piggvar på Gotlands under sommaren.