Med hjälp av historisk statistik, historisk fiskelitteratur och kompletterande källor syftar denna rapport till att ge en övergripande beskrivning av förändringar i svenskt fiske från tidigt 1900-tal till idag avseende både ekologiska, ekonomiska, teknologiska och politiska faktorer. Författare är Jonas Hentati Sundberg.