Avhandlingen syftar till att undersöka om det finns några långvariga konsekvenser från båtturismen i Kosterhavet och föreslår åtgärder där sådana existerar. Jenny Egardt har bland annat undersökt ankarspår på mjuka, icke vegetativa bottnar, och konstaterar att antalet spår är kopplat till antal besökande bottenankrande båtar. Vidare konstateras att besökare använder bottenankare på platser med känsliga livsmiljöer för ålgräs och ostronbäddar, vilket kan leda till skador på båda livsmiljötyperna. Sedimentprover som tagits i både naturliga hamnar och små marinor uppvisade oväntat närvaro av länge sedan förbjudna ämnen som TBT, men också nyligen förbjudna biocider som irgarol och diuron. Detta tyder på att de fortfarande används. Hon konstaterar också att gränsvärden för koppar, som idag används i bottenfärger, sannolikt kommer att överskridas i vattnet under högsäsong då koppar läcker från båtbottenfärgerna. Baserat på sina resultat föreslår hon bland annat att bottenförankring inte bör tillåtas på platser där ålgräs och ostronbäddar förekommer, och att bottenvänliga förtöjningslösningar bör vara tillgängliga för att undvika negativa effekter på dessa livsmiljöer.