På initiativ av Vetenskapsakademiens miljökommitte släpps nu en rapport om havsföroreningar. Den omfattar både forsknings- och genomförandeplan gällande försurning och relaterade antropogena stressfaktorer i svenska kustvatten ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv. Rapporten baseras på två nationella symposier som hölls vid akademien samt en skrivarworkshop.

Situationen är betydligt mer komplicerad i kustvatten än i öppna oceanen, men ekosystemet är också mer anpassat till detta. Förutom de naturvetenskapliga förutsättningarna belyses även kopplingen till beslutsprocesser och samhällets sociala strukturer.