Den första vetenskapligt baserade läroboken om Östersjöns biologi och ekologi. Biological Oceanography of the Baltic Sea riktar sig i första hand till mastersstudenter och doktorander men även till forskare och andra som jobbar professionellt med Östersjön, som sträcker sig från inre Bottenviken och Finska viken till Kattegatt.

De 704 sidorna i boken är fulla av bilder och illustrationer och ger en utförlig introduktion om Östersjöns ekosystem; hur det fungerar, vilka organismer som lever där och hur de interagerar med varandra och miljön. Fokus ligger på hur förutsättningar för liv varierar längs Östersjögradienten med omväxlande salthalt och klimat. Flera kapitel handlar också om ekosystemhälsa och vilka praktiska instrument som finns att tillgå för att övervaka effekter av klimatförändringar, övergödning och miljögifter samt uppnå ett hav i balans och ett hållbart utnyttjande av havets resurser.

92 av de främsta Östersjöexperterna varav 25 från Sverige har varit med och skrivit boken. Huvudredaktör är Pauline Snoeijs-Leijonmalm från Stockholms universitet.