Svealand är på många sätt ett centrum för kärnteknisk verksamhet. Redan på 1940-talet påbörjades kärnenergiforskningen i Sverige, och den första reaktorn byggdes på KTH i Stockholm. Ganska snart flyttades dock forskningen till Studsvik i Södermanland. I Uppland finns nu Sveriges yngsta kärnkraftverk i Forsmark, och i samma område planerar SKB att bygga ett av världens första slutförvar för använt kärnbränsle.