Rapporten visar 15 exempel på lyckade lösningar för att minska klimatpåverkan i de nordiska länderna. Syftet är att inspirera andra länder att vidta liknande åtgärder. I rapporten beräknas vad den effekten av detta skulle kunna bli. Arbetet har utförts inom det nordiska samarbetsprojektet Nordic Green to Scale.