Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. I denna delredovisning för 2016 beskrivs hur myndighetens verksamhet berör alla de fyra delmålen under Östersjöstrategins mål ”Rädda havsmiljön”.