Rapporten är en samlade översikt över statusen för våra kommersiellt viktigaste fisk- och skaldjursarter. Rapporten beskriver hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns och hur rekryteringen fungerar. Den innehåller också förvaltningsråd som baseras på Internationella havsfiskerådets (ICES) rådgivning, samt på analyser av SLU:s provfisken och statistik från yrkesfisket. Rapporten innehåller även ett avsnitt om ekosystemtjänster, alltså den direkta eller indirekta nytta människor har fisk och skaldjur, som till exempel föda, rekreation och biologisk mångfald.