Vid havsplanering krävs en stor mängd vetenskapligt belagd kunskap. Problemen med att kommunicera vetenskapliga resultat till havsmiljöförvaltning, och att tillgängliggöra forskningsresultat från en mängd olika discipliner har identifierats. I rapporten diskuteras problem och lösningar utifrån diskussioner under en konferens kring ämnet som ägde rum år 2012.