Living Planet Report (LPR), ges ut vartannat år och 2016 för elfte gången. Rapporten ger en helhetsbild av planetens tillstånd, trycket på naturresurserna, förändringar i den biologiska mångfalden och i ekosystemen – och vad detta betyder för mänskligheten. Rapporten tas fram av WWF i samarbete med Zoological Society of London, Global Footprint Network, Stockholm Resilience Centre med bidrag från Stockholm Environment Institute och Metabolic. Professor Johan Rockström har skrivit förordet.