Stormfåglar äter uteslutande föda från havet, och utgör på så sätt bra indikatorer på havsmiljöns tillstånd. Plastförorening i haven är ett ökande och globalt problem, och stormfåglar visar sig påverkas av plast som de får i sig via födan. Rapporten behandlar huruvida plastpartiklarna även för med sig miljögifter som kan påverka såväl stormfåglarna som ekosystemet generellt.