Rapporten ger en kvantitativ analys av de framsteg som MSC-certifierade fisken gjort sedan första fisket blev certifierat år 2000, med tyngdpunkt på förbättringar som gjorts under de senaste fem åren.