Länsstyrelsernas nya regionala miljöövervakningsprogram startar 2015 och det mesta är sig likt sedan tidigare år. Den samlade budgeten för havsmiljöövervakning i våra tre län är drygt 1 miljon kronor om året. Här presenteras översiktligt till vad pengarna används.