Varje år utförs provfisken i flera områden längs Sveriges kust för att följa utvecklingen av kustfisksamhällen. I Svealand finns fyra referensområden; Lagnö, Muskö och Asköfjärden samt Galtfjärden utanför Östhammar. Kustfisksamhällen påverkas av en rad olika faktorer; som klimat, övergödning, fiske, tillgång till lekområden och predation. Samhällen och bestånd av kustfisk förekommer ofta lokalt i skärgården med relativt litet utbyte av individer mellan områden. Den relativa isoleringen mellan områden gör att förvaltningen av kustfiskbestånd bör ha en lokal utgångspunkt.