Från och med 60-talet och fram till och med idag har kvicksilverhalterna i över 10 000 fiskar (främst gäddor och abborre) från totalt över 400 lokaler i länet analyserats. Under perioden 1990–2004 analyserades kvicksilverhalten i totalt 1 550 gäddor från ca 200 av länets sjöar.