Sedan 1970-talet har populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk i snitt halverats, och många viktiga livsmiljöer fortsätter att försvinna. WWF-rapporten Living Blue Planet Report har studerat drygt 5 800 populationer av 1234 arter. Datamängden är nästan dubbelt så stor som i tidigare studier, och resultatet är alarmerande. På drygt fyrtio år har populationerna av marina arter minskat med i snitt 49 procent, och för flera arter är nedgången betydligt större. Makrill och tonfisk har minskat med 74 procent. Samtidigt fortsätter vi att fiska på tok för mycket. Den globala fiskeflottan är två-tre gånger större än vad som är hållbart, visar rapporten.