Västerhavets hajar och rockor är i första hand tänkt som en hjälp vid artbestämning. För att underlätta för yrkesfiskare och kontrollanter finns de officiella landningskoderna listade såväl i direkt anslutning till artbeskrivningarna, som i tabellform längst bak på pärmens insida. Västerhavets hajar och rockor är också tänkt för sportfiskare, biologer och alla andra som vill lära sig mera om hur man känner igen de broskfiskar som förekommer i svenska vatten.