Sammanfattning: Syftet med avhandlingen är att ge en konceptuell förståelse för hur marina födovävar påverkas vid klimatförändringar när inflödet av alloktont material (ADOM) ökar och temperaturen stiger. Avhandlingen bygger på mikrokosm- och mesokosmexperiment, samt teoretiska modellstudier. Den innefattar hela födoväven – från bakterier och fytoplankton till planktivora fiskar. Generellt visar resultaten från undersökningarna att ökat inflöde av ADOM ökar produktionen av bakterier. Det kan leda till att det skapas nya trofiska mellannivåer av protozoa som påverkar högre trofiska nivåer negativt. Effekten kan dock motverkas av en rad faktorer, till exempel fiskars relativa höga temperaturoptimum, vilket leder till ett effektivare utnyttjande av systemet. Antalet trofiska nivåer i födovävarna och deras specifika sammansättning visade sig också ha en stor betydelse för hur de svarade på miljöförändringar.