Stockholms avloppshistoria från 1500-talet och fram till nu tecknas i en målande och informativ berättelse. I denna artikel får man följa det gruvliga tillståndet i stadens vatten under seklerna fram till 1900-talet, den välgörande upprensningen av Oxdjupet och byggandet av de allt bättre fungerande avloppsreningsverken.