De stora VA-aktörerna presenterar sin verksamhet. Det vatten vi använder i vår vardag måste renas för att inte mottagande vatten ska drabbas av övergödning; med allt vad det innebär av algblomningar, grumligt vatten, syrebrist, svavelväte och fiskdöd. Här har våra avloppsreningsverk en mycket viktig uppgift.