De senaste åren har en het debatt pågått om dioxin kopplat till feta fiskarter i Östersjön, framförallt lax och strömming. Inom EU är det förbjudet att sälja råvaror som överstiger vissa gränsvärden för dioxin. Sverige har ansökt om och fått permanent undantag från detta förbud beträffande vissa fiskarter. Det har ifrågasatts från många håll och flera menar att det handlar om en eftergift gentemot fiskerinäringen och det småskaliga kustfisket längs ostkusten. Seminariet Fisk, gift och hälsa, arrangerat av KSLA:s fiskekommitté, belyste dessa frågor och flera. Detta är rapporten därifrån.