Rapporten innehåller information om vilka faciliteter som finns i Östersjöns större hamnar. Kryssningsfartygens användning av dessa har dokumenterats.