Havs- och vattenmyndigheten har under 2014 besökt samtliga grannländer som ett led i förberedelserna för införandet av havsplanering i Sverige. Föreliggande rapport presenterar kortfattat slutsatserna från detta arbete.