Rapporten visar att flygburen laserskanning och flygfotografering kan förbättra karteringen av land och grunda havsområden. Tekniken kan bland annat användas för att upptäcka värdefulla marina områden och ge bättre underlag för kustplanering. Rapporten sammanfattar resultat från forsknings programmet EMMA - Environmental Mapping and Monitoring with Airborne laser and digital images, som pågick under åren 2009–2013.