Överfisket är idag ett alarmerande globalt problem. Den industriella fiskeflottan har inte bara en överkapacitet i förhållande till befintliga bestånd, den bygger också på destruktiva fiskemetoder, kortsiktiga vinstintressen och skattefinansierade subventioner på EU-nivå. Samtidigt kämpar det småskaliga och mer skonsamma fisket för sin fortlevnad. Rapporten belyser hur det storskaliga industrifisket utan skrupler skövlar haven och med olika metoder manipulerar beslutsprocessen för att förhindra en strängare reglering av deras verksamhet, allt för att maximera vinsten.