Ökad förlust av biologisk mångfald och växande fotavtryck. Den fortsatta trenden med stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Sverige har klättrat och finns nu med på plats 10 bland de länder som har störst ekologiskt fotavtryck per person. Mängden vilda djur har minskat med hälften på 40 år. Havslevande arter har minskat med 39 procent mellan 1970 och 2010. Rapporten visar dock att effektivt förvaltade skyddade områden starkt bidrar till att hejda utarmningen. Grunden till välmående samhällen är välmående ekosystem, och i rapporten finns flera konkreta förslag på hur vi vänder trenden och skapar en hållbar värld för alla.