Nedskräpningen av haven är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar med avfall från vår tids produktion och konsumtion. Rapporten visar att det värsta skräpet i haven är plasten. Det handlar om plastpåsar, plastflaskor och plastburkar som i de flesta fall använts under en kort period och oftast bara en endaste gång. Plastföremålen är i mycket högre grad knutna till oss som enskilda konsumenter och privatpersoner än till industriell verksamhet.