Hur går det egentligen till när man mäter och statusklassar våra vatten? Med anledning av de nya referensvärdena görs här en genomgång av tillvägagångssättet och vad de nya värdena fått för konsekvenser. Dessutom diskuteras tillförlitligheten i statusbedömningarna. Något som förstås är viktigt för att kostsamma åtgärder inte ska riktas mot en vattenförekomst där statusen är oklar.