Siktdjupet, eller vattnets klarhet, är en viktig egenskap i ett vattenområde. Situationen i Stockholms skärgård har kraftigt förbättrats sedan 1970-talet. Under de senaste åren har siktdjupet dessvärre åter försämrats. Allt tyder på att det är förändringar i Mälarvattnet som styr, men vad och hur är oklart.