Både båtägare, båtklubbar och fastighetsägare såsom kommuner och privata markägare behöver hitta strategier för att båtar ska kunna skötas om på ett hållbart sätt, och här utreds ansvarsfrågorna för vilka regler som gäller för både båtklubbar och markägare. För att förhindra negativa effekter på både människors hälsa och miljö behövs tydligare regler för hur båtverksamheten på land bör utföras.