Ett temanummer om nedskräpning av havet. Mängden skräp i havet ökar och stränderna på västkusten fylls av plast, ett material som bara funnits i vårt samhälle i drygt en generation. Västerhavet 2014 – aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund – tittar närmare på nedskräpningen i havet. Hur kommer skräpet till våra stränder? Vad ställer det till med, på land och i vattnet? Och inte minst, vem ska ta ansvar och städa upp?