Rapporten utgjorde underlag för det ministermöte som hölls i Köpenhamn, Danmark, i oktober 2013. Den innefattar olika typer av föroreningsbelastning på Östersjön, från såväl land och vatten som från luft.