Den marina miljön utsätts hela tiden för påverkan från samhällets aktiviteter på land och till sjöss. Med hjälp av lagstiftning och åtgärder försöker myndigheter att minska den mänskliga påverkan på havet. Men det saknas en gemensam metod för att ta reda på hur väl man lyckas. Olika metoder för utvärdering har utarbetats i olika länder. Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker har kartlagt hur dessa metoder ser ut, hur de fungerar och vad som skiljer dem åt.