En sammanställning och utvärdering av hur klimatförändringar kan komma att påverka Östersjön inklusive Kattegatt. Rapporten baserar sig på resultat från Baltic Assessment of climate change II (BACC II) och the Baltic Sea experiment (Baltex)